PROGRAMY

Czas pracy  1.1 - program do obliczenia czasu spędzonego nad wybranymi projektami. Umożliwia zadeklarowanie nazw dowolnych plików, które chcemy monitorować. W każdym projekcie mamy do dyspozycji 6 nazw  plików.

Czasy pracy na plikach  w projekcie są sumowane.

 

 

 

 

Zegar  2.0 - Wyłącznik systemowy. Program umożliwia wyłączenie systemu, hibernację, alarm, uruchamianie dowolnego programu, czas akcji możemy ustawić na zegarze.

 

 

 

 

Obliczanie serwo  1.0 - Program obliczający główne parametry silnika serwo dla wybranych przypadków obliczeniowych.

 

 

 

 

Zapisz - Makro  Solidworks pozwala na zapisanie wszystkich otwartych dokumentów jako pdf.  Jeżeli są to rysunki możliwy jest również zapis jako dwg i dxf. Program umożliwia też wydruk wszystkich otwartych dokumentów.

 

 

 

Zapis konstrukcji spawanej - Makro Solidworks pozwala na zapis wszystkich elementów konstrukcji spawanej w osobnych plikach, z odpowiednimi numerami i dziedziczeniem własności. Archiwum zawiera plik makra, oraz przykładowy plik z ustawionymi własnościami, które są kopiowane.

 


 

Auto serwis

48 500 293 580

Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz

Created with Webwave CMS

Copyright 2016 PROMATECH