OFERTA

Firma PROMATECH w swojej ofercie projektowej dla przemysłu  posiada: 

 

 • projekty automatyzacji procesów produkcyjnych

 • projekty prototypów maszyn

 • projekty adaptacji maszyn dla potrzeb napędów serwo

 • maszyny pakujące ( rotacyjne, liniowe)

 • linie technologiczne dla przemyslu spożywczego i chemicznego

 • układy automatyzacji systemu odlewania metali kolorowych

 • dozowniki

 • maszyny grupujące (packery)

 • kartoniarki (składarki kartonów)

 • myjko-suszarki

 • nalewarki (słoików, butelek itp.)

 • maszyny pakujące w folie w układzie pinowym i poziomym Flow -Pack

 • nawijarki i przewijarki włókniny

 • stanowiska montażu części samochodowych

 • remonty maszyn

 • obliczenia  wytrzymałościowe metodą klasyczną i  z zastosowaniem MES.

 • wykonujemy projekty prototypów na zamówienie klienta

 • oferujemy doradztwo techniczne oraz nadzór autorski nad naszymi projektami.

 • projekty konstrukcji stalowych- pomostów technologicznych, schodów itp., wchodzących w zakres projektów budowlanych.

 • usługi z zakresu przenoszenia dokumentacji 2D do 3D, konwersji dokumentacji papierowej do postaci elektronicznej oraz tworzenia i parametryzacji modeli 3D.

 • usługi z zakresu pisania makr, automatyzacji projektowania i dostosowywania środowiska projektowania SolidWorks. 

Created with Webwave CMS

Copyright 2016 PROMATECH

Auto serwis

48 500 293 580